ข้ามไปยังข้อมูลสินค้า
1 จาก 1

BioFlex Internal Labret Stems

BioFlex Internal Labret Stems

ราคาปกติ $0.85 USD
ราคาปกติ ราคาโปรโมชัน $0.85 USD
ลดราคา ขายหมดแล้ว
รวมภาษี

BioFlex® Internal Labret Stems

Are you looking to change the thickness of your labret bar or need a spare one just in case? Look no further! Our BioFlex®, Internal Labret Stems come in a variety of sizes to suit your needs.

As the creators and owners of the BioFlex® piercing jewelry brand, we are proud to offer you a range of ultra-light, biocompatible, and easy-to-use products. Our quick piercing guide will help you choose the right size for your piercing:

  • 1mm gauge: generally used for nose piercings and some ear piercings
  • 1.2mm gauge: perfect for ear lobes, cartilage piercings, and lower and upper lip piercings
  • 1.6mm gauge: less commonly used, but great for stretched-up lip and ear piercings

This BioFlex labret stud is made from a transparent material, making it ideal for most piercings, especially ear and lip piercings. It is easy to fit and comfortable to wear, and its lightweight nature minimizes damage to gums and teeth.

BioFlex® is also a great option for those who need to hide their piercing at work, school, or in military service, as the push-fit discs available in our store is nearly invisible. Shop now and experience the benefits of BioFlex® Internal Labret Stems!

ดูรายละเอียดทั้งหมด